Info

 SONY DSC

Grapevine Foundation (GVF)

Works with Steven Davidson School, in rural KwaZulu Natal in Xazimba, South Africa, an area stricken by the AIDS pandemic & poverty. Nearly half of the 700 pupils are infected with HIV & an estimated 350 children are orphans. Hunger, fear, abuse and general lack of love and attention is the order of the day for these children.

GVF helps 40 of the most needy orphans through holiday feeding programmes & provision of whatever they need, working together with the staff at the school, volunteers, the local community & government.

Together we bring hope to these children & this community. With your help this community is being transformed by grace & love.

grapevinefoundation@telfort.nl
Nederlands – Grapevine Foundation (GVF)

werkt samen met de Steven Davidson basisschool in landelijk Kwazulu Natal in Zuid Afrika. Een gebied dat erg getroffen is door AIDS en armoede. Bijna de helft van de 700 leerlingen zijn HIV geïnfecteerd en een schatting is dat er 350 wezen zijn. Honger, angst, misbruik en een algemene gebrek aan liefde en aandacht is dagelijkse kost voor deze kinderen.

GVF helpt 40 van hen die het het hardste nodig hebben door hen in de vakanties van eten te voorzien en te voorzien in wat dan ook dat ze nodig hebben. We werken samen met de schoolleiding, vrijwilligers en de lokale bevolking en overheid.

Samen brengen we hoop naar deze kinderen en deze gemeenschap. Met uw hulp wordt deze gemeenschap veranderd door genade en liefde.